Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη, τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet, όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας www.axioutheasis.gr.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγουμε μέσω τη φόρμας επικοινωνίας είναι τα εξής: Όνομα, επώνυμο, αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση email. Η ιστοσελίδα μας δεν ευθύνεται για το αν είναι αληθή και δεσμευόμαστε να τα χρησιμοποιήσουμε ΜΟΝΟ για τους σκοπούς για τους οποίους έγινε η επικοινωνία.

Η ιστοσελίδα www.axioutheasis.gr στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, στο αντίστοιχο πεδίο. Εφόσον παύσει ο χρήστης να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους μέσα από το σχετικό ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα που του αποστέλλεται από την www.axioutheasis.gr.

Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλα websites τα οποία δεν ελέγχονται από εμάς, αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν. H διεύθυνση IP μέσω της οποίας έχετε πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα μας, αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και για λόγους ασφάλειας.

Η ιστοσελίδα μας www.axioutheasis.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η ιστοσελίδα μας www.axioutheasis.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και οικονομικούς.

Ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ